Kalite Politikamız

 • Müşterilerimizin, Zirve Turizm’i güvenli, dakik, konforlu, istikrarlı ve ileri teknolojiyi kullanan bir firma olarak algılamalarını sağlayarak, her firmanın bir sonraki müşteri talebi için referans oluşturmasını sağlamak,
 • Müşteri odaklı faaliyetlerimiz, etkin iletişim, gelişim-değişim ve süreksel iyileşme ile gelecekteki müşteri beklentilerini karşılayarak, sektördeki öncülüğümüzü sürekli kılmak,
 • Gerçeklere dayalı kararlar almak,
 • Sektörle ilgili yasalar ve mevzuat şartlarına uymak,
 • Hedeflerle yönetim yaklaşımı ile etkinliğimizi arttırmak.

Sonuç Odaklı Çalışma

Mevcut ve potansiyel işlerimizde karar verirken ve sonuca yönelik çalışmalarda amacımız; sürdürülebilir uzun vadeli başarı elde etmektir. Tüm birimlerimizle ilgili sonuçların ölçümleri bizim için başarımızın göstergesidir. Şirketimize ait tüm bilgiler veri kaynaklı olmalıdır. Hedef bazlı çalışma tarzımızla problemlerimizi en kısa zamanda çözeriz.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti şirketimizin başarısının göstergesidir. Müşteri memnuniyeti için en seri, konforlu ve güvenli hizmeti veririz. Müşteri memnuniyeti şirketimizin her kademesinde görev yapan çalışanlarımız için birinci öncelik taşır. Bu konuda iyileştirmeye açık alanlarımız her bir çalışanımıza duyurulur ve bireysel katkıları sağlanır.

Müşterilerimizin eleştiri ve önerileri hizmet kalitemizin yükselmesine büyük katkı sağlar. Şirketimizin büyümesi ve kurumsallık yönünde yeni gelişmeler yaşaması işbirliği yapmamız müşterilerimizin katkılarıyla olacaktır.

Çevreye ve Topluma Duyarlılık

Çevre bilincinin gelişmesine ve yaşama geçirilmesine önem verir, bu düşünce tarzı ile çeşitli aktivitelerin içinde yer alırız. Yürürlükteki ve gelecekteki çalışmalarımız çevre standartları ve yasalarıyla uyumlu olmak zorundadır. Görevlerini çevreye karşı sorumluluk içinde yerine getirmesi için, çalışanlarımızı eğitiriz.

Zirve Turizm çevrenin korunmasına verdiği önem gereği, faaliyetlerinde kullandığı araç ve aksesuarlarının, çevreye zarar vermesini engellemek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreye katkı yapabilmek için sürekli gelişmeyi ve kirliliği önlemeyi taahhüt eder.

Toplam Kalite felsefesi ve Zirve Turizm çevre politikası ile uyumlu bir şekilde aşağıdaki faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bunun için, Zirve Turizm’in aşağıdaki amaçları benimsemiştir.

 • Mevzuattan ve idari düzenlemelerden kaynaklanan şart ve yükümlülüklere uyarak, çevre kirlilik risklerini azaltmak.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, havaya, suya, toprağa verilen çevre üzerindeki etkileri kontrol altına almak.
 • Kaynakları verimli kullanarak, sürekli gelişimine özen göstererek doğal dengeyi korumak.
 • Atıkların kaynağında ve çevre mevzuatlarına uygun toplanmasını ve geri kazanımını sağlamak.
 • Sağlık ve güvenlik konularına, yasal mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği hususlarını sağlamak.
 • Çalışanlarımıza, birlikte çalıştığımız firma ve kişilere, sürekli eğitimler ile çevre duyarlılığını benimsetmek ve sürekli iyileşmelerini sağlamak.
 • Çalıştığımız araç tedarikçilerinin atıklarını toplamak için uygun bölgelerde, atık çeşidine göre, toplama kapları koyarak çevre kirliliğini önlemek.